Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Nå kommer julelunsjen, eller rettere sagt: Nå kommer vår-lunsjen.

Alle som bestilte plass på julelunsjen som ikke ble noe av, inviteres nå til VÅR-lunsj samme sted- Bergen City hotel Scandic i Håkonsgaten. Torsdag 28. april klokken 15:00

...

...

Endelig ligger det til rette for at vi kan ha vår felles lunsj. Selv om du meldte deg på "julelunsj" håper styret at du blir fornøyd når vi nå vil arrangere en VÅR-lunsj.

Rammene blir de samme og alle som står på listen fra desember vil få melding direkte til seg. Vi håper datoen passer.

vennlig hilsen styret