Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Nå feirer vi frivilligheten

Fire søknader ble innvilget da 43 lokalforeninger søkte om støtte til å arrangere «Vår Dag». Sjekk hvem de fire heldige er, og hva de skal bruke pengene til.

«Gærne damer» fra Osen skal underholde når Osen pensjonistforening setter fokus på humorens betydning for livskvalitet. (Foto: Privat)

«Gærne damer» fra Osen skal underholde når Osen pensjonistforening setter fokus på humorens betydning for livskvalitet. (Foto: Privat)

Tidlig i sommer kunne våre lokalforeninger søke Frivillighet Norge/Sparebankstiftelsen DNB om støtte til et lokalt arrangement for å feire Frivillighetens år. Lokale lag og foreninger fra mange organisasjoner kastet seg rundt og sendte inn sine søknader om støtte til Vår Dag.

Nå kan vi glede deg som bor i eller rundt Karasjok og Kautokeino i Finnmark, Osen i Trøndelag eller Stranda i Møre og Romsdal. Lokalforeningene våre her fikk støtte til å lage et arrangement, og du er invitert!

Norske og samiske sanger

1. oktober: Karasjok pensjonistforening inviterer barn og unge til en sangstund sammen med voksne. Her blir det sang av norske og samiske sanger og salmer. 

Les mer om arrangementet i Karasjok.

Foredrag og underholdning

1. oktober: Foredrag med tema som blant annet fremtidsfullmakt og velferdsteknologi står på programmet til Kautokeino pensjonistforening. I tillegg blir det også underholdning. 

Les mer om arrangementet i Kautokeino.

Kåseri og filmavis

1. oktober: På Stranda byr Stranda pensjonistforening på et variert program med kåseri, filmavis fra gamle Stranda og underholdning. Her er også vår forbundsleder Jan Davidsen gjest. Arrangementet avrundes med musikk og dans med «Herifrå og Derifrå». 

Les mer om arrangementet på Stranda.

Gærne damer og Marvin Wiseth

3. oktober: Osen pensjonistforening setter fokus på humorens betydning for livskvalitet. Det blir foredrag ved tidligere ordfører i Trondheim, Marvin Wiseth. I tillegg blir det musikalsk innslag ved Osen trekkspillklubb og mer humor med «Gærne damer» og «Norsk Gammelmannsforening». 

Les mer om arrangementet i Osen.

Frivillighetens år

2022 er Frivillighetens år. Året er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding. Målet er å bidra til økt deltakelse, mangfold og synliggjøring av merverdien frivillig sektor bidrar med i samfunnet. Det er de frivillige organisasjonenes interessepolitiske samarbeidsforum, Frivillighet Norge, som planlegger og koordinerer innsatsen rundt året. Uten frivilligheten stopper Norge opp!