Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Nå blir det rom for mange nye aktiviteter

Vi sendte i august en lang og omfattende søknad til Gjensidigestiftelsen og har nå blitt "belønnet" med hele kr. 157.500,- :-) Fantastisk ! Vi gav søknaden overskriften : "En aldersvennlig bygd uten ensomhet og der alle deltar" Vi ønsker å bidra til å forebygge ensomhet og isolasjon ved å planlegge og iverksette aktiviteter som alle kan delta på. Det er viktig å jobbe for økt inkludering, både sosialt og digitalt. Pengene skal benyttes til å sikre at informasjon og invitasjon kommer ut. Videre til transport, forelesere, lokaler, bevertning og lignende.

Kasserer Benn Olaf Tvedt tar imot sjekk på 157.500,- fra Gjensidigestiftelsen ved Aud Vegerstøl

Kasserer Benn Olaf Tvedt tar imot sjekk på 157.500,- fra Gjensidigestiftelsen ved Aud Vegerstøl