Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Mye søppel langs strendene

- 24 tonn – 24.000.000 kilo – søppel samlet folk og frivillige fra foreningen Elv og Hav langs strendene i Fredrikstad og Hvaler i 2021, kunne leder av foreningen, Sten Helberg, fortelle til en fullsatt sal i +Huset på Holmen da Pensjonistforbundet Fredrikstad hadde sitt åpne møte mandag 25. april.

Sten Helberg fra Elv og Hav fortalte om den store forurensningen langs strandkanten i Fredrikstad 
og Hvaler

Sten Helberg fra Elv og Hav fortalte om den store forurensningen langs strandkanten i Fredrikstad og Hvaler

Foreningen som ble stiftet i 2019 og har 12 ildsjeler som arbeider med miljøvern. De arrangerer også Kystlotteriet for å inspirer andre til å samle opp søppel og ha muligheten til flotte gevinster. Siden starten har 81 norske kommuner og sju danske sluttet seg til denne ideen.

7.000 timer ble brukt til opprydding i 20

21. Sørvesten bringer mye avfall inn til holmer og skjær – og det er viktig at dette fjernes da mye av det blir betraktet som mat både av fugler og fisk. Dette opplever de ved å se på innholdet magene. Da det store pelletsutslippet skjedde i fjor, ble det samlet inn 2.000 kg pellets (små kuler). Når det går 47.000 pelletskuler på en kilo, forstår man raskt at dette er skadelig for faunaen.

Helberg kunne også fortelle at de benytter undervannsdroner for å kartlegge sjøbunnen og arbeider sterkt for å beholde sjøpunger, ferskvannsmuslinger og ålegress, alt for at vannkvaliteten skal bli bedre. De bygger også installasjoner på sjøbunnen for å kunne få beskyttede habitater.

Leder av foreningen og av Eldrerådet, Per Edvardsen, orienterte om saker som hadde vært til behandling i rådet, blant annet om Holmen 2-konseptet. Det planlegges for 70 leiligheter med to-tre-romsleiligheter sentralt plassert som skal stå klare i 2024. Det skal tilrettelegges for velferdsteknologi, fellesareal, kjøkken/kantine og parkering. Edvardsen nevnte også viktigheten av at det følges opp at eldre brukere/pasienter faktisk får i seg den næringen som er nødvendig.