Montering av trampoline på Furumoen 14.06.2022

Trampoline for UKRAINSKE barn på Furumoen.

Foto: Jan Inge Nordeng.

Foto: Jan Inge Nordeng.

14.06.2022 ble det montert en trampoline på FURUMOEN.

Trampolinen ble finansiert av Tynset Pensjonistforening, og ble montert

av Jan Inge Nordeng ( monteringsbeskrivelsessjef ) med frue

Per Sigmund Sundmoen

Sven Erik Akre-Hansen

Trond Findal

Kjell Arne Hugubakken

Ukrainsk mann jeg ikke husker navnet på.

Ungene ble storfornøyde