Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Montering av trampoline på Furumoen 14.06.2022

Trampoline for UKRAINSKE barn på Furumoen.

Foto: Jan Inge Nordeng.

Foto: Jan Inge Nordeng.

14.06.2022 ble det montert en trampoline på FURUMOEN.

Trampolinen ble finansiert av Tynset Pensjonistforening, og ble montert

av Jan Inge Nordeng ( monteringsbeskrivelsessjef ) med frue

Per Sigmund Sundmoen

Sven Erik Akre-Hansen

Trond Findal

Kjell Arne Hugubakken

Ukrainsk mann jeg ikke husker navnet på.

Ungene ble storfornøyde