Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Molde Pensjonistforening

Orientering for 2022

Orientering for 2022

Generelt.

Molde Pensjonistforening er tilsluttet Pensjonistforbundet (PF) som er en politisk nøytral og landsomfattende organisasjon. Pensjonistforbundet har som formål å ivareta medlemmenes sosiale, økonomiske og kulturelle interesser. PF har som den største pensjonistorganisasjonen avtale om drøftinger med Regjeringen om grunnbeløpet i folketrygden hvert år, og om statsbudsjettet i alle forhold som gjelder pensjonistene. Foreningen i Molde ble stiftet 21.september 1959. Molde Pensjonistforening har ca. 630 medlemmer, og er størst i Møre og Romsdal.

Møteaktivitet

Foreningen har åpne møter i Rådhussalen en gang i mnd. unntatt juli og august, vanligvis første tirsdag i mnd. Kl. 17.00. Se møtedatoer som står på kortet som medlemmene får tilsendt og annonse i RB lørdagen før medlemsmøtet. Møtene har faglige og kulturelle innslag. Det sosiale samværet med prat, sang, mat og kaffepause er viktig. Inngangspenger kr. 50. Vi har åre salg med utlodning av fine gevinster. Årets siste møte er Julegildet som blir arrangert på Alexandra Hotell.  Juletrefesten arrangerer vi først i januar.

Om du ikke har tid til å komme på møtene, er du likevel velkommen som medlem. Vi står sterkere i drøftingene med Regjeringen dess flere medlemmer forbundet har. Vi kan trygt si at PF er pensjonistenes fagforbund. Ditt medlemskap er derfor viktig. Du får tilsendt bladet «Pensjonisten» med mye interessant lesestoff og medlemsfordeler 9 ganger pr. år. Molde Pensjonistforening har samarbeidsavtale med Molde kommune og Møre og Romsdal Fylkeskommune om saker som angår eldre.

Turer Vi arrangerer vanligvis en 3-4 dagers sommertur til et hotell. Vi har og dagsturer.

Kontingent.

Kontingent for 2022 er Kr. 470.00. Medlemmer i Postpensj., Yrkestrafikkforb, IT forbundet, Mesta, NFF, APF, Fiskerietaten, og Statens Vegvesen er kollektivt innmeldt og betaler kr. 210.00.

For medlemmer i Fagforbundet er kontingenten endret til kr. 314.- Det er ikke endringer i inneværende år (2022), for de som allerede er medlemmer i lokalforening, men fra neste år vil dette også gjelde de.

Molde Pensjonistforening søker flere medlemmer. Ta med deg nye kandidater til våre

møter eller ring oss, tlfnr. våre står på kortet.

Velkommen!

Styret.