Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Moland pensjonistforening

Moland pensjonistforening har fått etablert et godt styre, men vi trenger flere som er interesserte i å ta i et lite tak. Ta gjerne kontakt med kontaktperson Hilde Skjulestad på tlf. 47041314 om det er noe du har lyst til å bidra med.

Moland pensjonistforening på regionsamling i Arendal, fra venstre: Tonje Hovatn, Ingfrid Skjulestad, Hilde Skjulestad og Solveig Solheim.

Moland pensjonistforening på regionsamling i Arendal, fra venstre: Tonje Hovatn, Ingfrid Skjulestad, Hilde Skjulestad og Solveig Solheim.