Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Minstepensjonistene må prioriteres i statsbudsjettet nå

Pensjonistforbundet er svært skuffet over at minste pensjonsnivå ikke økes i statsbudsjettet for 2022.

Satsene for minste pensjonsnivå er under EUs fattigdomsgrense. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Satsene for minste pensjonsnivå er under EUs fattigdomsgrense. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Regjeringen har oppnådd enighet med SV om statsbudsjettet for 2022. I SVs alternative budsjett var det foreslått en liten økning for alle minstepensjonister. Likevel er det ikke satt av midler til å øke minstepensjonen, verken for enslige eller samboende. 

Fattigdomsgrense

Pensjonistforbundets landsstyre krever i et brev sendt til regjeringen ved arbeids- og sosialministeren, at satsene for minste pensjonsnivå økes gjennom en opptrappingsplan, der målet er å overstige EUs fattigdomsgrense. 

Per 1. juli 2021 ligger minste pensjonsnivå på 224.878 kroner for enslige og 167.125 kroner for samboende med lav sats. Minste pensjonsnivå må øke med om lag 35.000 kroner for enslige og 28.000 kroner for samboende minstepensjonister, før fattigdomsgrensen er nådd.

Pensjonistforbundets landsstyre uttaler at det er uverdig at minstepensjonister – som ikke har noen muligheter til å påvirke egen inntekt – har en inntekt langt under fattigdomsgrensen. Det er særlig ille for enslige minstepensjonister, fordi de er alene om alle utgifter.

Ikke for sent

Statsbudsjettet for 2022 er ennå ikke vedtatt. Det er ikke for sent å begynne på en opptrapping for minstepensjonistene. SVs forslag om å øke minstepensjonen vil kun koste 350 millioner kroner i 2022. Det er en liten sum i et budsjett på 1550 milliarder kroner.

Pensjonistforbundet oppfordrer regjeringen og Stortinget til å prioritere minstepensjonistene i den kommende behandlingen av statsbudsjettet for 2022.

Landsstyret i Pensjonistforbundet har også kommet med en uttalelse om strakstiltak mot de høye strømprisene.