Milicia gikk i fella!

Milicia har jobbet i Askim kommune. I en jobb hun hele tiden har trives i, så fant hun ut at hun ønsket å jobbe utover den vanlige pensjonsalder. Dermed tok hun oppfordringen fra myndighetene om å jobbe lengere. For Melicia hadde jo også hørt at det skal lønne seg å jobbe.

Etter hvert kom tiden da Melicia skulle bli pensjonist. Alle papirer ble sendt til NAV. Søknad ble også sendt til KLP, for både hun og hennes arbeidsgiver har hele tiden betalt for en pensjonsavtale til Norges største pensjonsselskap, KLP.

Melicia var spent på svarene fra NAV og KLP om hvor mye hun skulle få i pensjon. Det var når svarene kom hun forsto at hun hadde blitt lurt i fella - samordningsfellen!

Den eneste trøsten Melicia får, er at hun ikke er alene om å gå i denne fella. Flere av Pensjonistforbundets medlemmer er rammet og får lite eller ingen ting igjen for det de har innbetalt til sitt pensjonsselskap.

Det reageres med sjokk og vantro når de oppdager at de får vesentlig mindre pensjon fordi de har arbeidet lenger enn 67 år og spart opp mer til pensjon. Pensjonstapet utgjør for mange beløp i størrelsesorden 50.000 til 150.000 kroner per år. Pensjonistforbundet, alle organisasjonene som organiserer offentlig ansatte, og berørte pensjonister har et sterkt ønske om å få fjernet denne urettferdigheten i pensjonssystemet.

Pensjonistforbundet Østfold ber Regjeringen og Stortinget om å få Melicia og mange andre ut av fella!

Vår leder;

Bjørn Eriksen med styret.