Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Mer rettferdig pensjon

Pensjonistforbundet har fått gjennomslag for viktige saker i stortinget som vil påvirke våre pensjoner.

For det første og kanskje det viktigste, pensjonene skal reguleres på en mer rettferdig måte, med gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst. Det innebærer at pensjonistene ikke skal gå i minus når lønnsmottakerne går i pluss. Dette er et viktig gjennombrudd på vei til en enda bedre reguleringsmåte.

«Det forhatte trekket på 0,75% må vi anta er skrotet for godt. »

Pensjonistforbundet Østfold er glad for at det etter en rekke år med nedgang i kjøpekraften, har et flertall på stortinget kommet fram til en mer rettferdig reguleringsmåte. Det forhatte trekket på 0,75% må vi anta er skrotet for godt.

Det som er en malurt i begeret, er at det allerede i 2017 ble fremmet forslag på stortinget om at pensjonen skulle reguleres med gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst, men fikk da ikke flertall. Dette manglende flertallet har «frarøvet» hver av oss pensjonister kr. 20.000,-.

Stortinget vedtok også at Det skal legges inn en kompensasjon i neste trygdeoppgjør for trygdeoppgjøret 2020, tilsvarende differansen mellom dagjeldende reguleringsprinsipper og regulering som faktisk gjennomsnitt av lønns- og prisvekst.

Stortinget ba også om at regjeringen skal sikre at beløpet på 4 000 kroner vedtatt i desember 2020 videreføres som en permanent økning av minstepensjonen for enslige fra 1. januar 2021 og legge dette på toppen av trygdeoppgjøret for 2021.

Et gjennombrudd for kommende generasjoners pensjonister er at stortinget nå åpner for at det skal betales pensjon fra første krone, et forslag som er fremmet for flere år siden, men som stortingsflertallet har stemt ned gang på gang.

Bjørn Eriksen

Leder