Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

- Mer penger fra stat til kommune for en verdig eldreomsorg

- For å kunne tilby en verdig eldreomsorg, må kommunene få mer penger, understreker forbundsleder Jan Davidsen. Tirsdag møtte han departementet i siste budsjettrunde.

Staten må bevilge mer penger til kommunene for å få på plass en verdig eldreomsorg, mener Pensjonistforbundet. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Staten må bevilge mer penger til kommunene for å få på plass en verdig eldreomsorg, mener Pensjonistforbundet. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Kravene Pensjonistforbundet og SAKO overbrakte i det første budsjettmøtet i desember, gjelder fortsatt. Det siste halvåret med Covid-19 har imidlertid styrket Pensjonistforbundets krav til statsbudsjettet 2022.

– Erfaringene vi har gjort oss gjennom pandemien det siste halvåret underbygger kravene våre ytterligere, sier Davidsen.

De ble derfor gjentatt med fornyet styrke i det andre og siste budsjettmøtet med statsråd og departement tirsdag 13.4.

Digitaliseringsstrategi

– Kommuneøkonomien bedres for at kommunene skal kunne gi de eldre en verdig eldreomsorg. Som vi har pekt på tidligere handler det både om sykehjemsbygningene og bemanningen.

Dette er nå også bekreftet av granskingen en gruppe forskere har gjort på oppdrag fra Koronakommisjonen.

– Vi trenger en digitaliseringsstrategi for å styrke arbeidet mot ensomhet og utenforskap blant eldre. Med en oppblomstring av digital kommunikasjon er dette kravet enda viktigere enn før. Og den kulturelle spaserstokken må tilbake som øremerket tilskudd til kommunene, nettopp for å gi et sårt tiltrengt tilbud om fellesskap og innhold i eldres hverdag, understreker Davidsen. 

Dette er de 11 kravene Pensjonistforbundet og SAKO stiller til statsbudsjettet 2022:

 1. Forhandlingsrett på løpende pensjon fra folketrygden
 2. Kommuneøkonomien må styrkes
 3. Økt minstepensjon. Et krafttak for dem som har minst
 4. Bedre munnhelse og billigere tannbehandling for eldre
 5. Stopp vold og overgrep mot eldre
 6. Eldrerådene må få bedre opplæring og involveres mer
 7. Digital opplæring og velferdsteknologi
 8. En trygg og god boligsituasjon i alderdommen
 9. Tilbud om fysisk aktivitet
 10. Stopp aldersdiskrimineringen
 11. Den kulturelle spaserstokken må øremerkes og styrkes

Brevet til departementet finner du her.