Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Menneskelige relasjoner og velferdsteknologi

På medlemsmøtet i Karasjok pensjonistforening handlet debatten om behovet for flere varme hender i helse- og omsorgssektoren

Grunnet fortsatt fare for fortsatt koronaspredning var det labert fremmøte på medlemsmøtet 25. oktober

Grunnet fortsatt fare for fortsatt koronaspredning var det labert fremmøte på medlemsmøtet 25. oktober

De av medlemmene som møtte fikk høre lederens innlegg om oppgaven til teknologiambassadøren. Blant annet er oppgaven å formidle kunnskap om velferdsteknologien og om hvilke muligheter dette gir til de hjelpetrengende. Det ble noe diskusjon om innføring av velferdsteknologi i den daglige omsorgen. Det menneskelige aspektet må fortsatt ivaretas, med gode sosiale relasjoner mellom generasjonene. Velferdsteknologien kan komme som et tillegg i tilbudet til oss eldre.

Det er fortsatt et klart behov for flere arbeidshender i pleie- og omsorgssektoren. Statusen til helsepersonellet må heves ved at de får en anstendig lønn, dette i forhold det viktige samfunnsansvaret som de er pålagt å utføre. Ved å gjøre helsefagyrket mer synlig og tiltrekkende, vil dette på sikt bedre rekrutteringen til helse- og omsorgssektoren.

Iver Jåks sitt kunstverk kan ses i bakgrunnen på veggen i De Samiske Samlinger

Iver Jåks sitt kunstverk kan ses i bakgrunnen på veggen i De Samiske Samlinger