Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemstreff 24.05.2022

Medlemsmøte med kulturelt innslag og foredrag.

Ragnhild Løkås orienterer hva Narvik kommune har av planer og prosjekter for de eldre andgående Stortingsmeldingen "Leve hele livet"

Ragnhild Løkås orienterer hva Narvik kommune har av planer og prosjekter for de eldre andgående Stortingsmeldingen "Leve hele livet"

Medlemstreff 24.05.2022 kl. 1230.

Til stede: 28 medlemmer inkl. styremedlemmer

Vi fikk en flott start på møtet:

Tre utøvere fra Villaveien Husband – Mette, Emily og Kine - under ledelse av Bodil Berg Schulstad, ga til beste tre sang- og ett dansenummer. Her var det talent og innlevelse i massevis! Stor takk til dem 😊.

Seniorrådgiver i Pensjonistforbundet, Anne Hanshus, redegjorde om Stortingsmelding 15 (2017-2018), "Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre". Hva slags ansvar har kommunene og fylkeskommunen i denne saken?

Utslitte pårørende blir nye pasienter – kommunene behøver en god pårørendepolitikk.

Pensjonistforbundets prioriterte satsningsområder er

. Lavterskelaktiviteter i nærområdet

. Mer digital opplæring av eldre

. Aktivitetssenter som møteplass i lokalsamfunnet (mat og ernæring)

Til det midterste punktet ovenfor: Hvis noen har noe å spørre om hva angår bruk av smarttelefon, nettbrett eller andre digitale verktøy, ring gjerne til Pensjonistforbundet for å få hjelp, nr. 226 00 700. Åpningstiden der er tirsdag, onsdag og torsdag kl. 09.00 – 12.00.

Fra Narvik kommune, område helse og omsorg, kom rådgiver Ragnhild Løkås, og redegjorde for hva Narvik kommune bidrar med i forbindelse med Leve Hele Livet.

Kommunen håper å få tilskudd for ansettelse av ernæringsfysiolog tilknyttet sykehjemmene.

Det var flere gode spørsmål fra salen til – og svar fra - begge innleggsholderne.

Vi kommer til å legge ut en egen bolk med de to power point-presentasjonene, samt diverse aktuelle lenker som omhandler dagens tema, og som kan være både interessante og nyttige.

Kaffe drakk vi underveis, og bingo ble det også tid til på tampen av møtet.

Liv Sissel vant hovedpremien, som denne gangen var gratis deltakelse på foreningens planlagte dagstur til Polar Park i slutten av juni. Medlemmene vil få nærmere informasjon om dato, opplegg for turen og påmeldingsfrist etter hvert.

Vi minner også om fotokonkurransen vår; hvem sender det flotteste sommerbildet til norvjoha@gmail.com innen 15. august?

Neste ordinære medlemstreff på Menighetshuset er planlagt til tirsdag 27. september. Men vi ses vel før den tid 😊.