Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøtet i mars

Demens, velferdsteknologi, brosjyre og en spørreundersøkelse

Eidsberg Pensjonistforenings møte i mars ble viet til tema demens og velferdsteknologi, to tema som er aktuelle i disse dager, og som vi synes det var naturlig å ta opp på samme møtet.

Vår kommunale demenskoordinator orienterte om det demensvennlige samfunn og de tilbud Indre Østfold Kommune gir personer med demens. Vi fikk også en kort orientering om demenskor som etableres i kommunen, spennende og lærerikt.

Etter kaffe med noe attåt og en hyggelig prat, fikk jeg mulighet til å snakke om VT hjelpemidler og hadde følelsen av at det var en lydhør forsamling.

Jeg hadde laget en tosidig, enkel brosjyre som kan illustrere hva VT kan være og valgte syv vanlige hjelpemidler som hver ble beskrevet med noen få ord. Nederst på andre siden blir det forklart hvordan man kan gå fram når man ønsker mer info om VT hjelpemidler og hvem vi kan kontakte. Brosjyren ble "kvalitetssikret" ved at jeg ba mine to kontaktpersoner ved Hjelpemiddelsentralen for Østfold å se på den. De godkjente brosjyren, så den ble utdelt til de frammøtte.

Denne brosjyren ba jeg pensjonistene legge i skuffen hjemme og ta fram når behovet for hjelpemiddel blir aktuelt. Da vil forhåpentligvis brosjyren komme til nytte, muligens i samtale med en nær pårørende eller venn. Uansett hvor flink jeg er som formidler, kan man ikke forvente at man skal huske hva jeg fortalte denne torsdagen ett eller tre år fram i tid.

Jeg hadde kontaktet en journalist som skrev en god forhåndsomtale om møtet i lokalavisa. En journalist i Smaalenene Avis vil dessuten intervjue vår kontaktperson i kommune, en helsearbeider og en bruker av VT. Hun har fått en del materiale fra meg. Vi eldre er de ivrigste lesere av lokalavisen, så dette er en effektiv måte å spre info om VT.

Det var mange som møtte opp denne torsdagen (i underkant av 80), og jeg benyttet anledningen til å legge fram en spørreundersøkelse om holdninger til, kunnskap om og bruken av VT hjelpemidler. En kort redegjørelse om denne undersøkelse akter jeg å gi ved en senere anledning.