Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøter i 2023

Holdes i seniorsenteret i Rådhustgata, Vestby

Møtekalender 1.halvår 2023

15.02    Medlemsmøte

·        Underholding kulturelle spaserstokk

-         Sangtruppen Sanss Egal

18.03    Medlemsmøte

·        Vestby kommunes budsjett og

Handlingsplan 2023

Økonomiplan med fokus på aldersvennlig samfunn og

prioriteringer ved leder for

Vestby Sykehjem Aud Palm

12.04    Medlemsmøte

·        Vestby Korforening kommer og underholder

- Rune Fossum fra Politiet inviteres.

10.05    Medlemsmøte

·        Fra PF kommer Jan Normann.

. Vestby politikere inviteres.   

14.06    Medlemsmøte

·        Grøtfest siste møte før sommerferien

Andre faste treff på seniorsenteret

·        Kafe og Bingo er åpen hver mandag

fra kl. 11.00 – 14.00

·        Strikkestua er åpen hver torsdag

Kl.10.00 - 12.00

·        Bowls spiller hver torsdag

fra kl. 11.00 – 14.00