Medlemsmøter 2022.

Faste møtedager i 2022 og 2023. Styremøter hver 2. torsdag i måneden. Medlemsmøter hver 3. torsdag.

Velkommen til Furuheim bo- og aktivitetsenter hele uken for aktivt samvær.

Her holder vi våre medlemsmøter en gang i måneden.