Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøter 2022.

Faste møtedager i 2022 og 2023. Styremøter hver 2. torsdag i måneden. Medlemsmøter hver 3. torsdag.

Velkommen til Furuheim bo- og aktivitetsenter hele uken for aktivt samvær.

Her holder vi våre medlemsmøter en gang i måneden.