Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøter 2022.

Medlemsmøte 21.4.22 på Furuheim,Gvarv kl.15.30. Velkommen til oppstart av medlemmøter på Furuheim! Vi satser på å møtes som før, tredje torsdag i måneden. Det blir denne gang underholdning av Kåre Hilmar Flåtin, orientering fra eldrerådet av Halvor Langåsdalen, åresalg og kaffepause. Ta gjerne med en liten ting til åresalget og så er det fint om noen hjelper til med salg og servering. Hilsen styret.

Gode hjelpere på kjøkkenet,

Gode hjelpere på kjøkkenet,