Medlemsmøter

Programmet for våren

Programmet for medlemsmøtene i 2023 er under utarbeidelse. Vedlagt følger programmet for våren.

Påminnelse blir sendt på SMS og Facebook ca. en uke før møtet.

Vedlegg