Medlemsmøter

Vi starter opp igjen tirsdag 28.september

Vi møtes tirsdager på Heistad  Bedehus,Trollhaugveien 20

Vi møtes tirsdager på Heistad Bedehus,Trollhaugveien 20

Pensjonistforeningen har møter på Heistad Bedehus,hver første tirsdag i måneden.

Møtene varer fra kl 18.00 til kl 21.00. Det er gjennomgang av aktuelle saker fra området og det som fylkesforeningen har på agendaen.

Vi har underholdning av lokale krefter, videre er det bevertning og utlodning.

Møte 28.september kl 18.00. Vi får besøk av Teater Ibsen med stykket "HYTTETUREN"

Påmelding til Ågot Thorsen mobil nr 91 63 98 01

Møte 5.oktober kl 18.00

Møte 2.november kl 18.00

Julemøte 7.desember kl 18.00