Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøter

Vi starter opp igjen tirsdag 28.september

Vi møtes tirsdager på Heistad  Bedehus,Trollhaugveien 20

Vi møtes tirsdager på Heistad Bedehus,Trollhaugveien 20

Pensjonistforeningen har møter på Heistad Bedehus,hver første tirsdag i måneden.

Møtene varer fra kl 18.00 til kl 21.00. Det er gjennomgang av aktuelle saker fra området og det som fylkesforeningen har på agendaen.

Vi har underholdning av lokale krefter, videre er det bevertning og utlodning.

Møte 28.september kl 18.00. Vi får besøk av Teater Ibsen med stykket "HYTTETUREN"

Påmelding til Ågot Thorsen mobil nr 91 63 98 01

Møte 5.oktober kl 18.00

Møte 2.november kl 18.00

Julemøte 7.desember kl 18.00