Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøtene høsten 2023

Medlemsmøter høsten 2023 - noe for en hver smak

Høsten er her

Høsten er her

Under vil dere finne en oversikt over høstens møter, teatertur juletegang osv. Vi ser frem til å møtes.

2 oktober kl 11.30

Vi feirer eldredagen sammen med Midtløkken

Aktivitetshus. Jan Davidsen, leder i Pensjonistforbundet, ordfører Anne Rygh Pedersen

og ny ordfører Frank Pedersen, Eldrerådet og

Brukerrådet.

Konsert med Eli Hellland.

Loddsalg.

Gratis kaffe, kaker og rundstykke.

6 november kl 17.00

Pensjonistmøte, Astrid Bjønnes holder foredrag.

Bevertning og loddsalg.

12 november kl 16.15

Tur til Drammen Teater, Demenskoret og Emil

Solli Tangen. Buss fra Midtløkken 16.15.

4 desember kl 17.00

Julemiddag, musikk ved Tormod Ravndal og

Eivind Cudrio. Loddsalg.

8 januar 2024 kl 17.00

Juletrefest, Frelsesarmeen kommer og spiller

og synger. Gang rundt juletreet, loddsalg.