Medlemsmøte TYNSET PENSJONISTFORENING 26.10.2022 kl. 11,00

Medlemsmøte

Åse Ingeborg Borgos ( Lege )

Åse Ingeborg Borgos ( Lege )

På medlemsmøtet i oktober :

Tema : Søvn, trenger vi det, og hvorfor ? v/Åse Ingeborg Borgos

Åresalg

Nye og gamle medlemmer er hjertelig velkommen.