MEDLEMSMØTE TIRSDAG DEN 25.04 KL 11 PÅ PENSJONISTEN

Styret innkaller til medlemsmøte TIRSDAG den 25.04 kl 11.00 på Pensjonisten. Gamle som nye medlemmer ønskes velkommen! Ta med gevinst! (Husk tøyposen – vi har flere på Pensjonisten) VEL MØTT! Pensjonisten er åpen: Onsdag og fredag fra 09.00 til kl 13.00 TYDELIG – STERK - SYNLIG – DET ER PENSJONISTFORBUNDET – MELD DEG INN I PENSJONISTFORENINGEN – VI TRENGER HVERANDRE!