Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

MEDLEMSMØTE TIRSDAG DEN 13.12 KL 11 PÅ PENSJONISTEN

Styret innkaller til medlemsmøte. Vi får besøk av kommunaldirektør Nina Bordi Ødegaard. Hun skal snakke om kommunens økonomi sett i relasjon til utfordringene innen helse og omsorg. Ta med gevinst - husk tøyposen - vi har flere på Pensjonisten. Velkommen!