MEDLEMSMØTE TIRSDAG DEN 13.12 KL 11 PÅ PENSJONISTEN

Styret innkaller til medlemsmøte. Vi får besøk av kommunaldirektør Nina Bordi Ødegaard. Hun skal snakke om kommunens økonomi sett i relasjon til utfordringene innen helse og omsorg. Ta med gevinst - husk tøyposen - vi har flere på Pensjonisten. Velkommen!