Medlemsmøte Time Pensjonistlag

Time Pensjonistlag har allerede startet opp med høstens aktiviteter med medlemsmøte 09. august på Sivdamsenteret.

Leiar ønskte alle dei 99 frammøtte velkommen. Deretter song me eit vers av Velkommen. Han orienterte og om at fellesparkeringa ved Rådhuset kan nyttas gratis etter kl. 15.

Robust treningssenter tilbyr medlemmer av Pensjonistlaget gratis prøvetid med tilrettelagd trening. For dei som vil trena, kan dei også tilby gunstige vilkår  

Sekretæren las opp referatet frå sist medlemsmøte.

Så introduserte leiar Oddvar Bilstad. Han heldt eit veldig innhaldsrikt og interessant foredrag om Bakken Gard og Lysefjorden. Foredraget var svært detaljrikt, og vart halde utan manus. Eit fullstendig og utfyllande referat kan du lesa ved å gå klikka deg inn på dokumentet under👇