Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte Time Pensjonistlag

12. april ønsket foreningen velkommen til nytt medlemsmøte, som denne gang var på Tine meieriers ostelager på Klepp. Leder, Miquel Stangeland, ønsket de 70 fremmøtte velkommen😊

Sjef for anlegget, Sjur Grindstuen, hadde en flott og omfattende presentasjon om bedriften.

Det som er viktig for en bedrift innen matbransjen er først og fremst hygiene. Kravene til hygiene er beinhard. Derfor kunne vi ikke få omvisning i bedriften, men han orienterte oss veldig godt om bedriften. Bedriften har 90 ansatte, 60 av de har 100 % stilling. Av disse er 54 % kvinner og 46 % menn. Kravet til effektivitet er høy, fordi konkurransen innen bransjen er beinhard. Til tross for det er korttidssykefraværet på 1,8 %.

En trend i all produksjon, er at produksjonen øker, men antall ansatte minker. Sjøl om noe av arbeidet er overtatt av maskiner, øker dette presset på hver ansatt. 

For oss som tilhørere, var det tydelig at vi hørte en leder som var stolt over sine ansatte, og var veldig tydelig på at de bedriftene som klarte å utvikle seg, og som klarte å produsere effektivt, er de som vil overleve. 

Etter foredraget ble det stilt spørsmål. Et spørsmål var om det produseres Jarlsberg ost i Norge. Svaret var at på Klepp produseres det 11000 tonn Jarlsberg i året. 

Leder takket så for interessant foredrag og overrakte blomster.

Så var det matøkt med et overdådig ostebord. Det bugnet av gode oster for en hver smak. Det må også sies at Solbjørg bidrog med heimebakte kjeks. Som vanlig hadde Bjørg bakt sine gode potetkaker. Takk til dere. Også en stor takk til Marit Laksesvela som har en stor del av æren for at dette ble mulig. Hun er ansatt ved Tine Meierier.

Etter maten hadde leder noen orienteringer og nytt fra forbundet. Her kan nevnes at Forbundet er veldig opptatt av god munnhelse for de eldre. Blant annet må de eldre få billigere eller gratis tannlegebehandling.

Solbjørg orienterte om Time Pensjonistforening sin Busstur. Den blir avviklet fra 14. – 19. august 2023. Overnattingene vil bli på Scandichotellet på Brennemoen.

Ut fra hotellet vil det bli utflukter til Fredrikatad/Drøbak, Rolvsøy/Hadelandsvassdraget, Oslo/Asker og Vestfolg med Åsgårdsstrand. Hjemturen vil inneholde et minicruise Strømatad- Sandefjord.

Etter dette takket leder for frammøtet. Marit Laksesvela ble overrakt blomster og ble takket for sin innsats i forbindelse med arrangementet. Takk til alle som var med og la til rette for et flott møte, og takk til de som var med å ryddet etterpå.

Neste møte den 10. mai, blir på Hotell Jæren. Der vil Torvald Ree fortelle om Brynegarden.