Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte på Maritz Kafe 24.05.2023 klokka 1700.

Marit Sæbø åpnet medlemsmøtet og ønsket alle velkommen. Hun forklarte at Gerd Misfjord var på Furneset og hentet kveldens hovedtaler som kom direkte fra Kristiansund.

Kveldens hovedtaler, Paula Ness Skaar.

Kveldens hovedtaler, Paula Ness Skaar.

50 medlemmer hadde møtt opp. Anne Margit Nerheim og Bernt Fylling startet opp kvelden ved å synge å spille piano og gitar. Karl Arne Frantzen hadde oversikten og kontrollen med det musikalske. Det ble flere duetter med Anne Margit Nerheim på piano og Bernt Fylling på gitar. Musikk fra Evert Taube var også blant det de fremførte.

 Ord for dagen hadde Ansgar Misund. Han leste et dikt eller historie fra Vestnes som var skrevet for mange år siden av en person med navn Brynjulf Salthammer. Ei flott og god historie som forklarte hvordan situasjonen var for mange år tilbake.

 Gerd Misfjord var tilbake med dagens hovedtaler som var Paula Ness Skaar. Gerd Misfjord som hadde kjent henne over flere år, sa at dette var en flink og kjekk kvinne som nå representerte pensjonistene i M&R.

 Presentasjonen som Paula Ness Skaar gav oss, var overveldende. Hun hadde svært god erfaring fra tidligere tilsettinger i arbeidslivet, og erfaring i forhold til utallige verv.

Nå var Paula Skaar leder av Brukerutvalget i Møre og Romsdal. Dette er et verv hun har fått som medlem av styret i Pf M&R. I dag hadde hun deltatt på møte i styret i Helse Midt der hun som leder av Brukerutvalget er automatisk medlem.

 Paula Ness Skaar sa at hun betraktet seg som vakthund for de eldre. Det var fra fylkets Pensjoniststyre hun hadde sitt utgangspunkt. Vestnes Pensjonistlag var en av pensjonistforeningene i Møre og Romsdal fylke som hun skulle følge opp som kontaktperson, også kalt fadder.

 Først var hun glad for årets oppgjør med pensjonen. Etter mange års kamp blir nå pensjonen beregnet uten fradrag på 0,75 %.

 Hun var godt orientert om fremdrifta til sjukehuset på Hjelseth. Forklarte at det kom til å bli et flott sykehus med mange funksjoner som var topp moderne. Også sykehuset i Kristiansund ville bli oppdatert med flere nye funksjoner.

Brukerutvalget tar ikke hensyn til økonomien, men er fokusert på tilbudet til pasientene. Det er de eldre som skal ha et godt tilbud.

 Fortalte videre at det legges opp til at sekretæren for hvert enkelt fylkespensjonistlag skal ha sekretær i full stilling. I dag er det ulik stillingsprosent for sekretærene til fylkespensjonistlagene. Pensjonistforbundet skal administrere alle disse sekretærstillingene sentralt. Alle skal få lik behandling som pensjon m.v. Dette vil igjen føre en del økning i kostnadene. Kontingenten må derfor opp noe. Dette vil den enkelte medlem merke etter hvert.

 Paula Ness Skaar fortalte mye omkring pensjonistene sin situasjon i dag. Hun var presis i beskrivelser av nye og gamle tiltak for de eldre i dag. Var veldig interessant å høre på. Fikk gode skussmål rundt om på bordene i medlemsmøtet. Gerd Misfjord takket henne og overleverte blomst. Stor applaus etterpå.

 Det ble lagt opp til servering av mat. Bordverset ble sunget, Anne Margit var her fremdeles, så hun spilte til. Fine snitter ble servert og med kaffe og ei dessertkake til slutt.

 Anny Elise Misund og Oddrun Nordeide var som vanlig klar med åresalget. Det gikk veldig bra, og etter kort tid kunne Ansgar Misund trekke gevinstene som det var en god del av.

 Gerd Misfjord hadde til slutt ei orientering om viktige hendelser. Det er lagt opp til datahjelp for pensjonister tirsdager annenhver uke i hele år. Dette tilbudet er på biblioteket.

 Videre fortalte hun om sitt besøk i møte til Vestnes Eldreråd. Der hadde blant annet Årsmeldinga for 2022 for Vestnes kommune blitt gjennomgått. Mange viktige tall fra meldinga som angår oss eldre, ble referert.

 Også de to turene Nils Berge Sundfør har lagt opp ble orientert om. Disse turene er:

 28.06.2023    Start klokka 1000. Ferje til Molde og tur videre til Romsdalsmuseet.

                       Videre til Bud med besøk på Ergan Fort.

                      Middag på Bud med mye ball m.v.

                       Besøk ved Kongebjørka. Avreise med ferje til Vestnes.

 16.08.2023     Start klokka 10.00. Ferje Molde.

                       Nesset og videre til Eikesdalen og Mardøla.

                       Mat på verthuset i Eikesdalen. 

                       Avreise til Vestnes.

Liste for påtegning for deltaking ble sendt rundt slik at de som ville være med kunne allerede på dette medlemsmøte melde på deltakelse. Hver tur koster kr. 700,- pr. tur pr. person.

 Til slutt ble sangen – De nære ting – på side 14 i sangboka sunget med Liv Holseter som oppsanger.

 Gerd Misfjord takket for en hyggelig kveld og ønsket alle vel hjem.  

 Møtet slutt 1930.

 Lars Christian Fjørtoft

Sekretær

Visesang ved Bernt Fylling og Anne Margit Nerheim.

Visesang ved Bernt Fylling og Anne Margit Nerheim.