Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte på Maritz Kafe.

Leder Gerd Misfjord åpnet medlemsmøtet og ønsket alle fremmøtte velkommen. Hun var svært glad for at det var kommet så veldig mange. Møtet 09.11.22 har sannsynligvis rekord når det gjelder oppmøte. Hele 81 personer var møtt frem til dette medlemsmøtet i Vestnes Pensjonistlag. De første kom tidlig, og etter klokka 1630 var det vanskelig å finne plass.

God underholdning av Astrid og Liv

God underholdning av Astrid og Liv

Først ble sangen – Dei gamle fjell i syningom – sunget som åpningssang. Den står på side 117 i sangboka.

Berit Sagen hadde ord for dagen. Hun leste opp et vers om ordet unnskyld. Videre hvordan dette ordet har en mer omfattende betydning og forståelse når en legger mer i dette ordet som for eksempel modigste eller sterkeste.

Kveldens hoved underholder var søstrene Eiksund. Liv og Astrid. Liv åpnet med orientering om hva de har vært med på i mange år. Søstrene Eiksund startet i ung alder å synge i lag. De var etterspurt på de ulike arrangementer i nærområdet.

Astrid spilte på gitar og sang, og Liv sang. De kom med en rekke kjente og kjære melodier. Både norske, engelske og svenske kjente sanger. De fremmøtte var med fra første stund, og det var tydelig at dette falt i smak for alle.

Etter at første avdeling fra søstrene Eiksund var over, ble det QUIZ. Gerd Misfjord delte ut et skjema der det var 17 spørsmål. En skulle finne 17 godterier som svar på de 17 spørsmålene. Etter at den enkelte hadde fått tid til å områ seg, gikk Gerd Misfjord gjennom svarene på de 17 spørsmålene. Denne QUIZ en var et fint tiltak, og skapte god stemning.

Søstrene Eiksund kom med sin andre avdeling i underholdninga. Mange fine melodier ble fremført, og til slutt avsluttet de med - Si ja til livet - av Gluntan. Veldig bra.

Begge søstrene spilte og var med på å synge matverset sammen med de fremmøtte. Etter matverset ble det servert god fiskesuppe og brød. Etter suppa ble det dessert. God mat.

Etter maten ble det åresalg. Alle årene ble solgt. Ansgar var som vanlig trekkgeneral. Etter at mange hadde fått sitt nummer trukket ut, delte Anny Elise Misund og Oddrun Nordeide ut gevinstene til de heldige.

Den vanlige avslutningssangen – De nære ting – som står på side 14 i sangboka ble sunget og søstrene Eiksund var forsangere og alle var med.  

Gerd Misfjord avsluttet medlemsmøtet med å nevne at:

Julebordet den 07.12.2022 klokka 1700 skal være på Vestnes Fjordhotell. Det var tidligere på møtet sendt ut liste slik at hver enkelt kunne melde seg på.  

Til slutt sa Gerd Misfjord at hun var veldig glad for at så mange hadde kommet til dette medlemsmøtet til Vestnes Pensjonistlag. Håpet at mange ville komme på julebordet og til neste medlemsmøte i januar 2023, andre onsdag i januar.

Ønsket alle vel hjem.  

 Møtet slutt 2000.  

Lars Christian Fjørtoft

Sekretær