Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte på Maritz Kafe.

Medlemsmøtet i Vestnes Pensjonistlag onsdag den 19.10.2022 klokka 1700 var godt besøkt. 52 personar møtte opp, og av de var òg nykommere.

Kveldens underholder, Bernt Fylling

Kveldens underholder, Bernt Fylling

Etter velkomsthilsen fra leder Gerd Misfjord, ble sangen Når lysene tennes der hjemme brukt som allsang. Refrenget kunne minne oss på kjente og kjære som var døde, mente leder. Det ble en god overgang til at forsamlingen skulle minnes Kristine Olavsen som døde den 1. oktober.

Ord for dagen hadde Lars Christian Fjørtoft. Han fortalte at Arne Garborg som var født i 1851, var opptatt av penger. Leste opp et dikt av Garborg der han fortalte at penger ikke var det største gode, og heller ikke det nest største. I forhold til dagens forhold til penger, var Arne Garborg tidlig ute og fortalte hva han mente.

 Gerd Misfjord introduserte kveldens hoved underholder, Bernt Fylling. Kjent person fra Vestnes som i mange år har vært aktiv innen kulturaktivitetene i kommunen. Han fortalte morsomme historier mellom hver sang han fremførte. Det var populære og kjente sanger. Mange av disse sangene var slagere tidligere. For det meste norske melodier. I tillegg til et par engelske.

De oppmøtte var engasjerte og sang med. Dette var for alle en fin opplevelse.  I dag er de fleste tilhørere til sang og musikk. Med andre ord blir en passiv tilhører, og i liten grad får delta i felles sang.

Gerd Misfjord orienterte om aktiviteten som er lagt opp fra sentralt hold i Pensjonistforbundet og fra Møre og Romsdal Pensjonistforening.

Det er blant annet

Datakurs der den enkelte kan melde seg på. (Påmeldingsskjema ble på slutten av møtet delt ut.) Det er 12 timers opplæring over 6 dager på Vestnes Frivillig og med gode instruktører. Opplæring på mobil, datamaskin og nettbrett.

Eldreombudet skal komme til Vestnes og legge frem sine synspunkter og muligheter for pensjonistene.

Julebord den 07.12.2022 klokka 1700 på Vestnes Fjordhotell.

 Etter orienteringa spilte Bernt Fylling bordverset og forsamlinga sang med.  

Det ble servert kaffe og snitter og svele.

Da kaffe og servering av mat var over, og forsamlinga hadde fått snakket sammen, ble det åresalg. Anny Elise Misund og Oddrun Nordeide hadde et godt salg av årer. Etter at årene var solgt ut, startet Ansgar Misund trekking. Mange fine gevinster og mange lykkelige vinnere.    

Gerd Misfjord avsluttet møtet, og alle avslutningssangen - Fager kveldssol smiler som avslutning. Hun ønsket alle vel hjem.

Møtet slutt 1930.

Lars Christian Fjørtoft, sekretær

En del av forsamlingen.

En del av forsamlingen.