Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte på Maritz Kafe.

Stor interesse for medlemsmøtene i Vestnes Pensjonistlag for tiden, så også for møtet den 14.09.2022 klokka 1700.

Ivar Hol holdt foredrag.

Ivar Hol holdt foredrag.

Innledning

 Gerd Misfjord åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Det var kommet 62 personer, og hun uttrykte glede for at så mange hadde møtt opp. Flere nye medlemmer var kommet til. 

 Først var det Lars Fjørtoft som hadde - Ord for Dagen. Han leste opp et dikt om det å ha en venn. Hva det egentlig betydde.

 Gerd Misfjord sa at kveldens foredragsholder, Hol, var fylkets store værprofet. Han har i en årrekke fortalt hvordan været ville bli fremover.

 Foredragsholder

Først åpnet Hol med en god historie som slo godt an. Videre orienterte han om hvordan han brukte himmelretningene, månen og naturen til å spå hvordan været ville bli fremover. Han fortalte at han hadde rett i 70 til 80 prosent av det han spådde. Fremover sa han at det ikke ville bli den store varmen, men litt varme ville det bli.

 Hol hadde også en primstav med seg. Primstaven som er full av symboler, forklarte Hol hva de forskjellige symbolene stod for. Han kom med masse informasjon om hva de mange symbolene stod for. Kom også inn på de mange ulykker som ras, kuldeperioder, varmerekorder m.v. fra tidligere tider. Hadde teori om når disse ulykkene skjedde i døgnet. Blant annet nevnte han ei bok av Eva Maria Brekkestø som ga et godt bilde av ekstreme hendelser som i dag blir lite omtalt. 

Hol holdt på nesten en time, men det var interessant alt det han kom med.

Gerd Misfjord takket Hol for et interessant og givende foredrag.

 Mat

 Neste post på programmet var mat. Først ble bordverset sunget av alle. Deretter ble det servert gode snitter og svele.

 Åresalget

 Startet etter en rimelig matpause. Anny Misfjord og Oddny Nordeide hadde et godt salg av årer. De var fri for årer etter relativt kort tid. Trekking ble som vanlig utført av Ansgar Misund. Mange fine gevinster og mange lykkelige vinnere.

 Orientering av leder

 Gerd Misfjord orienterte om forskjellige hendelser som har vært eller skal komme. Hun nevnte mellom annet.

 Ny sangbok: Det er kommet ny sangbok. Gerd Misfjord kommenterte at sangboka har litt stor størrelse. Den koster kr. 50,- pr. eksemplar. Vestnes Pensjonistlag har fått 20 stykker. Det er opp til det enkelte medlem å kjøpe boka.

 Verving:        Det har blitt flere nye medlemmer av Vestnes Pensjonistlag. Siste lørdag var Vestnes Pensjonistlag til stede på Frivillighetsdagen på Bryggen. Her ble det vervet flere nye medlemmer.

 Brukerutvalg:           Det er kommet signal fra kommunen at det skal opprettes Brukerutvalg. Her vil pensjonistlagene i kommunen bli representert. Dette utvalget skal ta opp generelle problem, men ikke enkeltsaker. 

 Omorganisering: Det er på tale å arbeide med omorganisering i kommunen. I første rekke gjelder dette etaten - Helse -og omsorg.

 Fotpleie:        Pensjonistlagene i kommunen vil skriftlig ta opp behovet for fotpleietilbud i kommunen.

 Foredrag:     Det vil bli en del foredrag fremover. Blant annet skal Bente Lund komme på biblioteket å ha foredrag.

 Jubilant Randi Gimmestad.

 Gerd Misfjord ga blomster til Randi Gimmestad som fylte 90 år i dag. Så sang alle som var til stede Bursdagssangen.

 Avslutningssangen - De nære ting - på side 14 i sangboka ble sunget høgt og tydelig etter et vellykket medlemsmøte.

 Tur den 29.08.2022 til Nordøyene minnet Gerd Misfjord om. Alle hadde ikke fått plass, men det var satt opp venteliste dersom noen ikke kunne møte opp.  

 Møtet slutt 1930. 

 Lars Christian Fjørtoft

Sekretær

Engasjert foredragsholder.

Engasjert foredragsholder.