Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte på Maritz Kafé.

Så var medlemsmøtet 15.03.23 i gang. Gerd Misfjord åpnet medlemsmøtet og ønsket alle velkommen. Hun sa at det var første gang at det skulle serveres ball på et medlemsmøte. 56 personer hadde kommet. Dette var positivt.

Nostalgi i knitringen ved avspilling av vinylplater.

Nostalgi i knitringen ved avspilling av vinylplater.

Det ble bestemt tidligere da det var lite snø, at åpningssangen skulle være – No livnar det i lundar. Med Liv Holseter som oppsanger, stemte alle i.  

 Lars Fjørtoft hadde – ord for dagen.

 Som hoved underholder presenterte Gerd Misfjord Olav Venås og Rudi Rødseth. De skulle spille gamle vinyl plater fra 1950 tallet og utover.

De spilte mange flotte melodier av datidens kjente musikere og sangere. Blant annet Jens Bok Jensen, Monkeys, Kari Diesen og flere andre sangere som de fleste dro kjensel på. Også andre melodier som Marina, Lov letters in the sand og Tango for to. Veldig kjekt å få mimre seg tilbake noen tiår.

Gerd Misfjord takket begge to for fin underholdning.

 Så var det matservering, og dermed ble bordverset sunget og med Liv Holseter som oppsanger. Det var bordverset – og du som mette liten fugl – som alle kunne.  

 Som foran nevnt ble det servert ball. God gammeldags ball med potetball, kjøtt, pølse, poteter, kålrabi, gulrøtter og bacon. Dette smakte godt, og det var mange som mente at dette var svært positivt. Etterpå var det kaffe og svele.

 Etter at ballmiddagen var unnagjort, ble det åresalg. Salget gikk greitt, og Ansgar Misund fulgte opp med trekking av mange fine gevinster.

 Gerd Misfjord sa at det var tenkt på 2 turer i 2023. Hun hadde snakket med Nils Berge Sundfør om å komme med forslag til disse to turene.

 Nils Berge Sundfør hadde utarbeidet forslag til

 1.     Tur til Molde med besøk på Romsdalsmuseet og deretter på Varden. Det var noe tvil om Varden hadde åpnet igjen, med dette ville en komme tilbake til. Oppstart på denne turen var klokka 1000 den 28.06.2023 fra Vestnes. Tilbakekomst omkring klokka 1800.

 2.     Tur til Eikesdal. Først over til Molde. Så videre til besøk på Nesset Prestegard. Pause med kaffe og kake, for deretter tur til Eikesdalen og parkering på parkeringsplassen ved Mardalsfossen. Middag på vertshuset Eikesdal. Deretter tilbake til Molde og hjemkomst klokka 1930. En relativt lang tur på ca 28 mil. Turen er planlagt den 16.09.2023 klokka 1000 fra Vestnes.

 Nils Berge Sundfør vil i senere medlemsmøte legge fram endelig forslag til turene med pris for hver deltaker.

Det kom ikke frem etter presentasjonen noen merknader til forslagene.

 Gerd Misfjord fortalte at hun og nestleder Marit Sæbø hadde vært på fylkesårsmøtet i Kristiansund. Der hadde også styreleder i Pensjonistforbundet, Jan Davidsen vært. Han forklarte at Pensjonistforbundet hadde lagt frem flere forslag til forbedringer for pensjonistene. Forslagene eller kravene ville de sende til Storting og avisene.

 Blant de forslagene eller uttalelsene som Pensjonistforbundet ville komme med, var om

1.     Trygdeoppgjøret og tid for gjennomføring av kravene.  

2.     Ny beredskapsbrosjyre.

3.     Bedre forhold for de svakeste i landet,

4.     Mer ressurser i forbindelse med kvinnehelse.

 Gerd Misfjord fortalte videre om forslaget til nedlegging av rehabiliteringstilbudet ved Mork rehabiliterings senter. Her har ikke alle plassene vært opptatt. De nye tilbudene på Ålesund Sukehus er det 4 plasser mindre.

 Neste medlemsmøte er 19.04.2023 på Maritz Kafe. Her vil Arild Hoksnes komme og underholde. Orientering om møtet vil skje på vanlig måte.

 Etter at medlemsmøtet foreslo Gerd Misfjord følgende:

Neste styremøte blir kuttet ut på grunn av påske med mange fridager. Hovedaktiviteten er i orden med Arild Hoksnes. Ellers blir opplegget som vanlig.

Flertallet i styret hadde ingen merknader til dette. 

  Møtet slutt 1930.

 Lars Christian Fjørtoft

Sekretær

Ord for dagen ved Lars Christian Fjørtoft.

Ord for dagen ved Lars Christian Fjørtoft.

Potetball med tilbehør.

Potetball med tilbehør.