Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte onsdag 29. mars

Me møtast på Midsund Gjestestove onsdag kl. 1500.

Gjester:

Hilvi Auerdahl som leiar Midsund Frivilligsentral og Aina Kirkeland som driv på Akslahaugen