Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte med Pårørendealliansen

Foredrag, bevertning, underholdning, informasjon og loddsalg

UNDERHOLDNING: Musikk- og sanggruppa Schlagermix fra Grenland står for den musikalske underholdningen

UNDERHOLDNING: Musikk- og sanggruppa Schlagermix fra Grenland står for den musikalske underholdningen

Vi minner om vårt medlemsmøte torsdag 26. januar 2023 klokken 17.00 på Forsmannsenteret.

Foruten vanlig informasjon, får vi besøk av noen i Pårørendealliansen som vil holde foredrag om virksomheten sin.

Deretter følger en enkel servering som vil etterfølges av underholdning med Schlagermix som synger og spiller kjente sanger. Jeg tror det blir en fin anledning til å nynne med før trekningen med påfølgende avslutning.

Alle som er medlem av PfS, har fri adgang til våre medlemsmøter. Men for å ha en oversikt over hvor mange medlemmer og eventuelt ikke-medlemmer som kommer, vil vi notere navnene ned på en liste.

De som ikke er medlem, må betale 70 kroner som i hovedsak nesten dekker kostnadene med serveringen og oppvasken i etterkant av møtet.

Ved inngangen blir det også salg av lodder / årer der styret har ordnet med gevinster. Men hvis noen likevel ønsker å ta med en gevinst, så er det selvsagt frivillig, greit og veldig hyggelig.