Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte i Vestnes Pensjonistlag onsdag 08.11.2023 klokka 1700.

Gerd Misfjord åpnet møtet og var glad for at så mange hadde møtt opp. Ønsket alle velkommen. Det var 64 personer som hadde møtt opp, som er opp mot rekord for medlemsmøter på Maritz Kafe.

Mange fremmøtte

Mange fremmøtte

Først ble sang nr. 19 i sangboka, «Den fyrste song eg høyra fekk», sunget med Liv Holseter som oppsanger.

Gerd Misfjord fortalte at ord for dagen i dag var ved Birgit Torkildson Grotle. Hun leste to dikt. Det første av Jan Magnus Bruheim og det hadde tittelen «Liten gutt fortel». Det andre diktet var av Evelyn som var sykepleier ved Molde sykehus. Diktet var skrevet i 1974, og hadde tittelen «Dagen i dag har verdi». To fine dikt.

Gerd Misfjord fortalte at dagens hovedinnlegg var ved Morten Øveraas. Han innledet med å fortelle at han var fra Øverås på Vestnes, og arbeidde nå ved Romsdalsmuseet. Han var aktiv i Vestnes Sogelag, og sogelaget var nå i ferd med å avslutte årets bok.

Morten Øveraas holdt foredrag om Nasjonsbygging i tidsrommet 1770 til 1945. Hva er så nasjonalbygging? Her viste han spesielt til professor Østerud som kort sammenfattet dette store emnet slik: «summen av direkte og indirekte virkemidler i utviklingen av et nasjonalt fellesskap der politikk, kultur, økonomi, lovverk osb. er involvert».

Det var mange nasjonalbyggingsprosjekt i dette tidsrommet. Professor Sørensen setter opp disse overskriftene: 1. Patriotene før 1814. 2. 1814-prosjektet. 3. Embetsmennene sitt moderniseringsprosjekt. 4. nasjonalromantikken. 5. Det nasjonalromantiske Venstre. 6. Norskdomsrørsla. 7. Nasjonal samling.

Selvsagt var det mange flere momenter som kom inn i nasjonalbyggingsprosjektet. Vi kan ikke gå detaljert inn i dette her, men kan nevne at også språk, samferdsel og kristendom hadde stor betydning. Ja, Morten Øveraas tok også frem personer fra Romsdal, også Vestnes, som hadde betydd mye i denne spesielle prosessen Et veldig flott og interessant foredrag. Gerd Misfjord takka Morten Øveraas så mye.

Etter foredraget ble bordverset sunget og det ble servert flotte smørbrød, kaffe og svele. Deretter var det åresalg ved Anny Elise Misund og Oddrun Nordeide. Trekking ved Ansgar Misund og utdeling av mange fine gevinster.

Avslutningssangen «De nære ting» ble sunget av alle med Liv Holseter som oppsanger. Etterpå orienterte Gerd Misfjord om Helseplattformen. Fortalte at Vestnes kommune hadde sluttet seg til, men bare for Omsorgstjenestene og Helsehuset.

Siste medlemsmøte dette året blir julebordet på Maritz Kafe. Det ble sendt rundt liste for å skrive seg på julebordet. Grendalaget fra Tresfjord skal underholde.

Møtet sluttet klokka 1930, og Gerd Misfjord takket for møtet, og ønsket alle vel hjem. 

 Lars Christian Fjørtoft

Sekretær

Hovedtaler Morten Øveraas

Hovedtaler Morten Øveraas