Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte i Vestnes Pensjonistlag 13.09.2023.

Gerd Misfjord åpnet møtet og ønsket alle hjertelig velkommen og var glad for at så mange hadde møtt frem. Mange av de fremmøtte var der for første gang. 67 personer hadde kommet.

Jan Ivar Slaaen, Nils Olav Talberg, Roar Selvnes, John Høgseth, Frode Varnes

Jan Ivar Slaaen, Nils Olav Talberg, Roar Selvnes, John Høgseth, Frode Varnes

De som skulle underholde, var bandet «Hælt Nils». Medlemmene i banet er Nils Olav Talberg, John Høgseth, Jan Ivar Slaaen, Roar Selvnes og Frode Varnes. De akkompagnerte velkomstsangen vår – La oss leve for hverandre. Alle sang med.

Etter åpningssangen hadde Lars Fjørtoft – Ord for dagen. Han snakket om hvor viktig det er å snakke sammen. Her kan dugnad være en viktig faktor for at folk flest kan komme sammen, ha det hyggelig og da komme i tale med hverandre. Leste til slutt et dikt av Wenche Helmers som handlet om at alle er gode til noe.

Bandet «Hælt Nils» spilte mange kjente og ukjente melodier fra Rock and Roll, Country og andre musikkgenre. Rolling Stones var også med i de melodiene som ble fremført. Nils Olav Talberg og John Høgseth sang sammen og hver for seg. En lokal vise som handlet om da den siste kua fra Rekdal skulle til slakteriet, var også med.

Gerd Misfjord takket bandet for fin underholdning og sa at til jula 2024 var det aktuelt å engasjere bandet til Vestnes Pensjonistlag sitt julebord.

Bandet akkompagnerte også bordverset, der alle sang med til – Og du som metter liten fugl. Deretter var det matservering med snitter, dessertkake og kaffe.

Etter maten ble det åresalg. Ansgar Misund trakk de rette nummer, og Anny Elise Misund og Oddrun Nordeide hadde full kontroll med salg og utdeling av gevinster til vinnerne.

Gerd Misfjord kom med flere opplysninger om det som skal skje fremover. Blant annet skal Eldredagen den 01. oktober 2023 arrangeres av Stiftelsen Bårdsplassen på Vikebukt og arrangementet legges til Gjermundnes Landbruksskole med start klokka 1500. Påmelding hos Servicekontoret i kommunen. Kr. 300,- pr. person. Det blir servert middag. Her blir det utlodning, og god underholdning ved Odd Arne Halaas, en godt kjent person med godt humør som også er en flink musiker.

 Fra Vestnes Pensjonistforening har det vært deltakelse i møter før valget der politikerne har møtt pensjonister til samtaler om tilbud til de eldre etter valget. Også i et digitalt møte med Pensjonistforbundets leder, Davidsen, har det vært med deltakelse fra Vestnes Pensjonistlag.

Gerd Misfjord opplyste at til neste år skal det være årsmøte med valg av styre til Vestnes Pensjonistlag og andre som er med i forbindelse med medlemsmøtene. Det er derfor viktig at personer i Vestnes Pensjonistlag melder fra om de ønsker å være med på denne dugnaden.

Til slutt ble sangen – De nære ting – på side 14 i sangboka sunget med Liv Holseter som oppsanger.

Gerd Misfjord takket for en hyggelig kveld og ønsket alle vel hjem. 

 Møtet slutt 1930.

 Lars Christian Fjørtoft

Sekretær