Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte i Vestnes Pensjonistlag

Medlemsmøtet ble avholdt 23.09.2021 klokka 1700 på Vestheim. Omtrent 35 personer hadde møtt frem.

Vestnes Shantykor i aktivitet

Vestnes Shantykor i aktivitet

Gerd Misfjord åpnet medlemsmøtet med å ønske alle hjertelig velkommen. Dette var første medlemsmøtet i høst. Alle var glade for at medlemsmøtene hadde startet opp igjen.

 Da Alvhild Vike ikke hadde anledning å komme og spille, sa Gerd Misfjord at vi måtte ta en kjent sang som første post i møtet. Sangen som ble valgt var, «Mellom bakkar og berg ut med havet.». Alle stemte i og denne sangen innledet ei god stemning i medlemsmøtet.

 Berit Sagen hadde «Ord for dagen». Hun leste et dikt av vår folkekjære dikter, Vidar Sandbekk.

 Gerd Misfjord fortalte at 01. oktober er Eldredagen. Denne dagen eller en dato i nærheten, blir markert med et arrangement i kommunen. Det er Vestnes Eldreråd som bestemmer hvilke lag som skal arrangere ei slik markering. I 2021 har Eldrerådet bestemt at Tomrefjord Songlag skal være arrangør. Arrangementet skal være 09.10.2021 på Idahall og starte opp klokka 1600. Påmelding skal skje til Vestnes kommune. Arrangementet skal bli annonsert i lokalavisene. Prisen pr. person blir kr. 200,-.

 Vårt mangeårige medlem, Sunneva Torkildson, fylte 100 år 8. september. Dette er en dame som har fått gjort svært mye i livet. Hun har vært trofast medlem i Vestnes Pensjonistlag i svært mange år. Gerd Misfjord overrakte blomster til henne fra laget på 100-årsdagen sammen med mange andre gratulanter. Dette skjedde på "Tirsdagskafeen" i regi av Frivilligsentralen. Hun ble veldig glad.

 Videre ble det opplyst at turen til Alnes m.v. ble mer vellykket enn forutsatt. Både i interesse av påmeldte og selve turen. 72 meldte seg på turen, og dermed måtte busselskapet bruke 2 busser. Kostnadene ble noe større enn tilskottet fra Pensjonistforbundet. En del av kostnadene ble dekket av åresalget på bussene. Resten blir dekt fra egenkapitalen til Vestnes Pensjonistlag.

Pensjonistforbundet skal i 2021 holde sin årlige høstkonferanse i Møre og Romsdal fylke. Konferansen blir holdt på 4 steder i fylket. Fra Vestnes Pensjonistlag skal deltakerne være i Molde.

 Neste post på programmet var åresalg. Samtidig fikk alle fremmøtte servert kaffe. Åresalget gikk veldig bra.

 Gerd Misfjord annonserte dagens hoved underholder, Vestnes Shantikor med 15 medlemmer. Leder eller dirigent er Jostein Maude. De sang 5 flotte shantyer.

Dette var glimrende underholdning, og alle koste seg masse. Dirigenten var topp motivert, og fortalte om Shantikoret og hvordan de trente og underholdt. Bandt alt sammen med gode replikker og godt humør.

Det har vært mange gode innslag med underholdning i medlemsmøtene til Vestnes Pensjonistlag. Denne underholdninga var blant de beste.

 Etter underholdninga var det kaffe, snitter og kake til alle.

Til slutt ble sangen «De nære ting» sunget til musikk fra Lars Arne Frostad på trekkspill.

 Gerd Misfjord avsluttet et vellykket medlemsmøte og ønsket alle vel hjem.

 Lars Christian Fjørtoft

Sekretær

 Redigert av Kaare Lervik