Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte i Tynset Pensjonistforening 25.05.2022

Pensjonistmøte

Dagens meny !

Dagens meny !

For de som ikke var på møtet 25.05.2022:

MEDLEMSMØTEREFERAT NR. 4/2022 for TYNSET PENSJONISTFORENING.

Møtet ble avholdt på TYNSET FRIVILLIGSENTRAL25.05.2022 KL. 11,00, OG DET MØTTE 43 medlemmer.

Jan Inge åpnet møtet og ønsket alle velkommen.

3MDA ved NØVGS underholdt med tre sanger, og avsluttet med en allsang, der pensjonistene sang med av full hals. De valgte «Din Tanke Er Fri» som allsang. Oddhild takket gruppen for vel utført oppdrag med for anledningen særs godt utvalgte ord. Hun bemerket at allsidigheten i gruppen var stor, da de til stadighet skiftet om på å spille de forskjellige instrumentene.

Så sto organisasjonssaker på programmet:  Jan Inge snakket om trygdeoppgjøret., minstepensjonisten og et debattprogram på TV. Demonstrasjon 6. juni i Oslo vil foregå uten tilstedeværelse fra Tynset Pensjonistforening.  Frivillighetens Dag feires 15.06.2022, og vi stiller opp med stand på denne dagen. Dette skjer i tidsrommet kl. 16,00- 18,00. Ukrainske flyktninger har ankommet på FURUMOEN. Foreningen besluttet å bidra med noen uteaktivitet til barn i nærområdet. Savaluka 20.06 til 23.06 ble omtalt og gjort kjent. Dagstur planlegges i august, og vi har fått to forslag til turer fra HIT & DIT. Til slutt ble møtet med brukerorganisasjonene i NØ omtalt. Jan Inge møtte der.

Takk til kjøkkenkomitèen for kaffe og som vanlig deilige smørbrød som bugnet av allslags pålegg.

Kommunedirektør Erling Strålberg kom på møtet for å snakke om fastlegesituasjonen i Tynset i dag og i framtida. Han omtalte den såkalte Nordsjø-modellen som benyttes på Tynset. Han kom inn på at Tynset ser seg nødt til å benytte vikarbyråer for å bøte på situasjonen, selv om dette er som han sa rådyrt. Det ble stilt noen spørsmål fra salen, og disse ble besvart etter hvert som de kom.

Deretter ble det solgt årer for kr. 3510,00. Erik sto som vanlig for trekkingen, med sine lune kommentarer til vinnerne. Hovedgevinsten: NY FASTLEGE, viste seg å være en spøk…..

Kjell Arne Hugubakken

      sekretær