Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte i Sunndal pensjonistforening

Leder Knut Fredriksen ønsket de ca 40 frammøtte velkommen til møte 28. mars

Leder Knut Fredriksen ønsket de ca 40 frammøtte velkommen til møte 28. mars med å vise til «værtegnet» for dagen. Slik været var, skulle det bli en måned framover, og høstværet likedan.

Leder Knut Fredriksen ønsket de ca 40 frammøtte velkommen til møte 28. mars med å vise til «værtegnet» for dagen. Slik været var, skulle det bli en måned framover, og høstværet likedan. (Det sluddet og snødde ufyselig da denne spådommen ble referert, så ...)

Alle fire vers av «De nære ting» ble sunget med Audhild Bundgaard som forsanger, før innkalling og sakliste ble godkjent. Protokoll fra siste møte ble strøketfra lista.

Fylkessekretær Aud-Berit Eidhammer orienterte så om Frivilligåret 2022 og markeringa av dette i uke 23. Det er bevilget penger fra sentralt hold til denne markeringa, og Sunndalsøra er valgt som Pensjonistforbundets arena på Nordmøre den 8. juni. Knut supplerte med at det er snakk om mannekengoppvisning i ALTI og «artikveld» i samarbeid med LHLs lokallag. Da Lillian Fjærli Neergaard minnet om at kommunen hadde planlagt mønstring og opptog 8. juni, repliserte Knut: «Vi skal ikke melde oss ut».

Leder i Eldrerådet, Arne Drøpping, benyttet «Eldrerådets kvarter» til å fortelle at rådet er blitt mer pågående. Kampen for sykeheimsplasser fortsetter, men det kjempes nå også i større grad for Pensjonistsenteret og aktivitetene der for å motvirke isolasjon. Dessuten ser det ut til at en lykkes med å få gjenreise «Frivilligsentralen». Dermed vil en kunne aktivisere eldre i dobbel forstand. Han viste til et informativt intervju med eldrerådsmedlem Endre Flatvad i Aura Avis 24. mars.

Under «lagssaker» på saklista redegjorde Knut for merknader i årsmøteprotokollen. Aksel Aarflot fikk svar på spørsmål om antall revisorer i følge statuttene. Bruken av ordene «underskudd» i regnskapet og «bokført overskudd» i årsmeldinga ble også forklart. Gjertrud Brun benytta anledningen til å anbefale at foreninga anskaffer seg «vipps».

Nestleder i fylkesforeninga, Bengt Eriksson, hadde mye på hjertet. Fra fylkesårsmøtet i Ålesund kunne han rapportere at vår forening har fått ny «fadder»: Helge Røv, Surnadal, har avløst Mellvin Steinsvoll. Mindre hyggelig var det å høre at trygdeoppgjøret 2022 viser at pensjonistene fortsatt er underregulert og at antallet minstepensjonister øker. Derfor er det viktig at de 250 000 blir enda flere fullverdige medlemmer i Pensjonistforbundet. De såkalte «direktemedlemmene» er egentlig uønsket, men fortsatt med. Eriksson hadde også som medlem i brukerutvalget i både Helse Møre & Romsdal og NAV, en del å fortelle om den såkalte helseplattforma, som St. Olav er først ute med. Den vil gjelde for vårt fylke fra og med 2023. Han hadde forventninger om at den elektroniske journalen er et system som vil gjøre det enklere for oss som pasienter, selv om han helst skulle sett at blant annet tannhelse var tatt med på plattforma. I anledning markeringa av Frivilligåret 2022 kunne Bengt Eriksson fortelle at representanter fra pensjonistlagene på Nordmøre, samt fra Kleive og Nesset vil finne vegen til Sunndalsøra i uke 23. Kristiansunderen ønsket da på deres vegne at de fikk se «hvilket flott bygg Pensjonistsenteret er».

Som matnyttig «medlemspleie» ble det servert gryterett, og deretter kaffe med marsipankake. Kaka var sponsa av COOP Extra til årsmøtet, og «skalken» hadde holdt seg godt i fryseren.

De frammøtte kvitterte med å kjøpe mange lodd ved utlodninga, som innbrakte NOK 3800. Før «La oss leve for hverandre» ble sunget og det ble takket alle hjelpere, og for frammøtet, fikk Lillian og Knut fortalt at det nå er utdannet nye «Sterk og Stødig- instruktører», og at det snart vil bli satt i gang flere treningsgrupper.

Takk for all vennlig deltagelse og blomster ved Jon Rodal sin bortgang og begravelse. Gerd Marie og Per med familier

Egil Knarvik (Referent)