Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte i Pensjonistforbundet Kragerø

Torsdag 16.02 var det igjen duket for medlemsmøte i Pensjonistforbundet Kragerø. Det var innledning av demenskoordinator Linda Heggernes Varpe, etterfulgt flott ledet allsang av Stian Vågen Nilsen.

Stian Vågen Nilsen

Stian Vågen Nilsen

Linda Heggernes Varpe

Linda Heggernes Varpe

Medlemsmøte Pensjonistforbundet Kragerø

Dag Westhrin

Torsdag 16.02 var det igjen duket for medlemsmøte. Denne kvelden hadde vi invitert demenskoordinator Linda Heggernes Varpe til å innlede om sitt arbeid. Det ble en interessant og tankevekkende innledning.

Hun innledet med å fortelle litt om hovedtypene demens, Alzheimer, Lewy-demens, frontotemporal demens og vaskulær demens.

Den største delen av de som rammes av demens har alzheimer.

Det er laget beregninger over hvor mange som antas å ha demens i Kragerø. av de vel 10.000 som bor her, så er det i overkant av 262 som antas å ha demens. Dersom prognosene slår til vil det i 2030 være omlag 100 flere med demens her i kommunen.

Demens er en progredierende sykdom, slik at behovet for hjelp vil øke etterhvert som sykdommen skrider fram.

Demens er en sykdom som ikke bare rammer den enkelte, men også familien rundt. Med det antallet demente vi har i Kragerø i dag kan vi anta at omlag 2000 personer på en eller annen måte berøres av dette i Kragerø, altså omlag 20% av befolkningen.

Du kan finne mere informasjon om utbredelsen av demens i din kommune på nettsiden demenskartet.no .

Det settes nå i gang et arbeid med demensplanen i Kragerø, og Pensjonistforbundet vil være representert i referansegruppe tilknyttet arbeidet med planen.

Planen skal sette demensutfordringer på dagsorden i Kragerø, og kartlegge utfordring og muligheter i de enkelte virksomheter i kommunen.

Planen vil også se på muligheter som ligger i samarbeid mellom kommunen, frivilligheten og næringslivet i Kragerø.

Den skal sette hovedmål og delmål med tilhørende tiltak innen demensomsorgen i Kragerø.

Etter innledningen til Linda H. Varpe ledet Stian Vågen Nilsen allsang, hvor vi innviet bruken av Pensjonistforbundets nye sangbok. Det ble en fantastisk hyggelig bolk under hans ledelse av allsangen. Dersom det er ønskelig vil Stian V. Nilsen kunne arrangere en ønskekonsert ved en seinere anledning. Ideen ble luftet, og det vakte begeistring om vi kan få til dette.

Vi fulgte opp med servering som var stelt i stand av den supre kjøkkengjengen vår. til slutt ble kvelden avsluttet og en siste allsang, La oss leve for hverandre.