Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte i Narvik og Omegn Pensjonistforening 25.04.2023 kl. 12.00 i lokalene til Menighetshuset i Narvik.

Et møte med mye informasjon.

Trine Håvardsen gir medlemmen en god informasjon om kommunes helsetjenestene som tilbyes innbyggere som trenger hjelp.

Trine Håvardsen gir medlemmen en god informasjon om kommunes helsetjenestene som tilbyes innbyggere som trenger hjelp.

Medlemsmøte i Narvik og Omegn Pensjonistforening

25.04.2023 kl. 12.00 i lokalene til Menighetshuset i Narvik.

Åpning av møtet

Knut ønsket 43 fremmøtte velkommen og ba de forsyne seg med kaffe og vafler før møtet startet.

Foredrag

Knut introduserte så Trine Håvardsen, enhetsleder ved Tildelingskontoret i Narvik kommune.

Hun kunne orientere om mange saker som var av stor interesse for oss pensjonister.

Hun svarte også på mange spørsmål fra engasjerte fremmøtte. Dette var noe som interesserte medlemmene. Det skjønner man når foredraget hadde en varighet på en time.

Avslutning

Etter at Trine Håvardsen var ferdig forsynte forsamlingen seg med kaffe og vafler og koste seg med 2 runder Bingo ledet av Hilde. 

Knut takket så for fremmøte og poengterte at neste møte ble onsdag 24. mai.

Møtet slutt kl. 14.15

Reidar Frantzen

ref.

Trine fikk mange spørsmål fra salen, som ble besvart så langt det lot seg gjøre.

Trine fikk mange spørsmål fra salen, som ble besvart så langt det lot seg gjøre.