Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte i Nærbø pensjonistlag 09.08.23

Referat.

Banksjef Eivind Karlsbakk og leder for sikkerhetsavdelingen, avdeling svindelenheten Marit Sola.

Banksjef Eivind Karlsbakk og leder for sikkerhetsavdelingen, avdeling svindelenheten Marit Sola.

Nærbø pensjonistlag avholdt medlemsmøte onsdag 09.08.23. Nittiseks medlemmer møtte og ble ønsket velkommen av leder Hallfrid Kristoffersen. Eva Hegstad som nå er blitt vårt faste tonefølge spilte, og vi sang, « Dei gamle fjell i syningom», som innledning til møtet.

Møtelokalet var som vanlig vakkert pyntet og på menyen stod lasagne, focacciabrød og salat. Nydelig mat levert av kafé Jærbuen.

Som foredragsholdere hadde vi i dag invitert representanter fra Sr-Bank. Banksjef Eivind Karlsbakk og Marit Sola fra banken sin sikkerhetsavdeling, svindelenheten hadde tatt turen til Samfunnshuset denne kvelden. Tema var svindel på nettet.

Marit Sola starta sitt foredrag med å informera om at svindel nå er et stort samfunnsproblem, et problem banken arbeider kontinuerlig med. Hun sa videre at vi aldri måtte gi bankid, kortnummer eller passord fra oss til noen, heller ikke nær familie. Dersom vi har behov for hjelp med økonomien, måtte vi heller la banken hjelpe oss med å gi enkeltpersoner tilgang til visse avgrensede deler av bankkontoen.

Marit Sola spurte om noen i salen hadde blitt oppringt, ev fått meldinger på nettet fra personer som ga seg ut for å være politi, eller opplyste om store verdier en kunne få tilgang til dersom en bare fulgte linken de oppga. Flerre nikket bekreftende og fortalte om egne opplevelser i forhold til telefonoppringninger og meldinger som de hadde mottatt og og oppfattet som svindel, både på telefon, sms og Facebook. Sola anbefalte å avvikle telefonsamtalen /gå ut av nettet, søke opp avsender , via Google eller på gule sider, for å sjekke opp om opplysningene vedkommende hadde gitt om hvem de ringte fra, var riktige. Som hun sa» er det for godt til å være sant, er det som regel det.» Svindlerene sa hun opptrådte som regel høflig, utviste god faglighet og snakket godt norsk.

Svært mange svindlere bruker « kortet mitt virker ikke» taktikken. Dette for å få medfølelse for så å spør om å låne penger. Låner vi dem penger, er det som regel penger vi aldri får tilbake.

Erfaring viser at menn oftest blir utsatt for investeringssvindel i form av kjøp av kryptovalutta, mens kvinner oftest utsettes for relasjonssvindel.

Til slutt informerte Marit Sola om at Bankene overvåker svindelforsøk kontinuerlig. På våre PC-er reagerer banken dersom vi på samme dag handler på Kiwi, samtidig som vi tar ut et større pengebeløp i en bank i Gambia. Da blir kontoen stengt. Leder for sikkerhetsavdelingen Marit Sola kunne ikke få presisert nok. Er du utsatt for svindel, ring banken umiddelbart, så politiet.

Leder takket representantene fra banken for et tankevekkende, nyttig og flott innlegg.

Til slutt sang vi «Hovedøen», før leder takket for frammøtet og minnet om neste møte 17 august kl 1700, sammen med Varhaug pensjonistforening. Tema på dette møtet er politikerutspørring. Alle de aktuelle ordførerkandidatene til kommunevalget er spurt og har sagt seg villig til å komme.

Utspørrer er tidligere sjefsredaktør i Stavanger Aftenblad Tom M Hetland.

Nærbø 10.08.23

Kirsten Refsnes

Sekretær