Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte Averøy pensjonistforening

Marsmøtet var torsdag den 3. på Anne Marits Catering.

Marsmøtet var torsdag den 3. på Anne Marits Catering. Leder Anne Marie Folde ønsket velkommen, og særskilt velkommen til Agnes Helset som skulle ha ord for dagen og musikerne Oddvar Engvik og Alf Røsand.

Forsamlingen sang «No livnar det i lundar», med god musikalsk støtte fra kveldens musikere. Deretter slapp Agnes Helset til med Ord for dagen. Hun leste to dikt, det første het «Minnenes dyre juvel», og det andre diktet handlet om å ta vare på hverandre og si det når vi vet noe pent om noen.

Berit Botten holdt en kort orientering om Fremtidsfullmakt og hvorfor det er så viktig at vi alle skaffer oss dette dokumentet.

Protokollen fra årsmøtet ble lest opp og godkjent av forsamlingen.

Anne Marie Folde orienterte om 60-årsjubileet som skal markeres på møtet 1. september. Hun minnet også om hvor viktig det er å rekruttere nye medlemmer, både for å holde liv i laget og for å ha så mye tyngde som mulig til årets trygdeoppgjør.

Musikerne ledet oss gjennom bordverset, denne gangen med en ny og fengende melodi. Serveringen denne gangen var snitter og kake.

Anne Marie Folde hadde full oppmerksomhet fra forsamlingen da hun fortalte fra sine besøk i Russland hos sønnens svigerfamilie.

Og så ble det dans! De to musikerne greide brasene helt flott, til tross for at de er vant til å være tre.

Neste møte er 7. april.

Berit Botten