Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

MEDLEMSMØTE

Så er denne sommeren snart over og det er på tide å starte opp møtesesongen igjen.

Generalsekretær Arne Haalas

Generalsekretær Arne Haalas

Allerede mandag 29. august kommer Pensjonistforbundets nye generalsekretær, Arne Halaas, til oss. Han er romsdaling, fra Bud. Halaas har studert statsvitenskap, arbeidet mange år i Oslo kommune og har vært faglig tillitsvalgt i Norsk Kommuneforbund/Fagforbundet. Han kom til Pensjonistforbundet i 2016 og før han ble generalsekretær arbeidet han som områdeleder for medlemsservice og som organisasjonssekretær.

På møtet mandag vil han gå igjennom de mange og viktige oppgavene som Pensjonistforbundet arbeider med.

Det blir som vanlig også bevertning og utlodning.