Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte 31.10.22

Lørenskog Pansjonistforening

Medlemsmøte avholdes mandag 31.10.2022 kl 17.00 (merk tiden) i Samfunnssalen, Kjenn. Foredrag ved Gry Røste. Servering. Peder Ytterlie spiller til dans.

Innfo og påmelding til Julebordet Olavsgård Hotel 07.12.2022.

Inngangspenger kr. 50.-

Med hilsen

Styret i LPF