Medlemsmøte 31.10.22

Lørenskog Pansjonistforening

Medlemsmøte avholdes mandag 31.10.2022 kl 17.00 (merk tiden) i Samfunnssalen, Kjenn. Foredrag ved Gry Røste. Servering. Peder Ytterlie spiller til dans.

Innfo og påmelding til Julebordet Olavsgård Hotel 07.12.2022.

Inngangspenger kr. 50.-

Med hilsen

Styret i LPF