Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte 30.01.2023

Lørenskog Pensjonistforening

Medlemsmøte avholdes mandag 30. januar 2023 kl 17.00 i Samfunnssalen, Kjenn. Servering. Foredrag ved Mona Bjerke Jensen "Aldersvennlig kommune" Jim Oddwins spiller til dans.

Årsmøte avholdes 27. februar 2023. Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må sendes styret innen fredag 10. februar 2023.

Inngangspenger kr. 50.-

Med hilsen

Styret i LPF