Medlemsmøte 30.01.2023

Lørenskog Pensjonistforening

Medlemsmøte avholdes mandag 30. januar 2023 kl 17.00 i Samfunnssalen, Kjenn. Servering. Foredrag ved Mona Bjerke Jensen "Aldersvennlig kommune" Jim Oddwins spiller til dans.

Årsmøte avholdes 27. februar 2023. Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må sendes styret innen fredag 10. februar 2023.

Inngangspenger kr. 50.-

Med hilsen

Styret i LPF