Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

MEDLEMSMØTE 28.09.23

Høsten er her.

Høsten er her

Høsten er her

Helge startet møtet med at det har kommet ønske om å flytte møtene til Flisa, eventuelt Det ønskes innspill fra medlemmene om HVOR møtene eventuelt da kan avholdes. Økonomien tillater ikke lokalleie til den prisen for eksempel Bjørkheim tar, 3 700kr pr møte.

Det blir videregående datakurs 23.-24.10. på Rådhuset, fire timer pr dag, med Åge Løvlien. Dette kurset er fulltegnet, men det blir et kurs til om nok melder seg på. SMS sendt til alle medlemmene.

I Jordet Samfunnshus avholdes det dansegalla 11.11.23 fra kl 19.00. Inngang for pensjonistmedlemmer: 150,-. Andre: 250.-. Skyss må ordnes selv.

Pensjonistforbundet jobber for at tannhelse skal gå inn på egenandelskortet på lik linje med lege/fysioterapeut.

Kjell Korbøl underholdt med viser og sang. Vidar Møllerud spilte til dans.

Neste møte på Skansen 26.10.23 kl 17.00.