Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte 28.08.2023

Lørenskog Pensjonistforening

Medlemsmøte avholdes mandag 28. august 2023 kl 17.00 i Samfunnssalen, Kjenn. Servering. Underholdning og musikk ved Sørensen og Trøen.

Inngangspenger kr. 50.-

Med vennlig hilsen

Styret