Medlemsmøte 28.08.2023

Lørenskog Pensjonistforening

Medlemsmøte avholdes mandag 28. august 2023 kl 17.00 i Samfunnssalen, Kjenn. Servering. Underholdning og musikk ved Sørensen og Trøen.

Inngangspenger kr. 50.-

Med vennlig hilsen

Styret