Medlemsmøte 28. mars 2022

Lørenskog Pensjonistforening

Minner om vårt medlemsmøte 28.o3.2022 i Samfunnssalen,Kjenn kl. 16.00 (merk tiden). Servering. Musikk og Allsang. Peder Ytterli spiller til dans.

Info/- og påmelding til sommerturen Hvaler 18. mai 2022.

Inngangspenger kr. 50.-

Med hilsen

Styret i LPF