Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte 27.11.2024

Lørenskog Pensjonistforening

Medlemsmøte avholdes mandag 27. november 2024 kl 17.00 i Samfunnssalen, Kjenn. Servering. Underholdning ved Laikarringen Hunar.

Inf/-og påmelding til Seniorkabaret Nes Kultursenter, Årnes. "Det var tider det"

Inngangspenger kr. 50.-

Med vennlig hilsen

Styret