Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte 26.04.22

Et innholdsrikt medlemsmøte

John Willy Edvardsen orienterer om eldreråders arbeid i kommunen.

John Willy Edvardsen orienterer om eldreråders arbeid i kommunen.

Medlemsmøte i Narvik og Omegn Pensjonistforening på Menighetshuset 26. april 2022 kl. 12.00

Det møtte 33 personer inkl. 4 fra styret.

Knut ønsket de fremmøtte velkommen og kommenterte de fine lokalene vi hadde fått tilgang på. Deretter fikk alle gå å forsyne seg med kaffe og kaker.

Så introduserte han første foredragsholder, Karstein Blomli,

som snakket om hvordan Teknisk Fagskole kom i gang i Narvik. Mange som

tok utdannelse der, kom inn som pionerer i oljebransjen. De tjente godt, men måtte arbeide under tøffe forhold.

Etter Blomlie fikk John Willy Edvardsen ordet. Han er leder for Eldrerådet i Narvik kommune. Edvardsen orienterte om hvilke oppgaver rådet fikk og hvordan de arbeider. De har både talerett og forslagsrett, men ikke stemmerett i bystyret når det gjelder saker for eldre. John Willy måtte svare på mange spørsmål fra de fremmøtte.

Til slutt fortalte han at 1. oktober har fått status som Eldredagen. I den anledning arbeidet Eldrerådet med å få til et arrangement for eldre den dagen.

Som siste innslag fikk Trude Husjord og Per Kristian Løvås fra firma Pinova slippe til. De har et nystartet firma som satser på velferdsteknologi. Deres ide er å benytte seg av sensorer som et hjelpemiddel til at eldre kan få bo lenge i sitt eget hjem. Det var mange interessante løsninger som ble presentert.

Møtet ble avsluttet med Bingo som det så ut som alle satte pris på.

Knut takket for fremmøtet og spurte avslutningsvis medlemmene hvordan de vurderte måten medlemsmøtene ble gjennomført på. Tilbakemeldingene var udelt positive.

Møtet slutt kl. 15.00.

Reidar