Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte 26. september 2022

Lørenskog Pensjonistforening

Medlemsmøte avholdes mandag 26. september 2022 kl 17.00 (merk tiden i Samfunnssalen, Kjenn. Foredrag ved Agnete Nygård "Inn på tunet" Servering. Jim Oddwins spiller til dans.

Info og påmelding til Førjulsturen Beærums Verk 09. november 2022

Pris kr, 1295.- pr. prson

Inngangspenger kr. 50.-

Med hilsen

Styret